Toimitusehdot

Rekisteröityminen ja henkilötiedot

Verkkokaupasta tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä verkkokauppaan voit tehdä ostoksesi jatkossa nopeammin ja tarkastella tekemiäsi tilauksia. Käyttäjätunnuksena toimii rekisteröinnin yhteydessä annettu sähköpostiosoite, salasanan Asiakas määrittää rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa kaikista käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Asiakkaan tulee antaa verkkokaupassa palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Jyväskylän kaupungilla on oikeus käsitellä Asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan tiedot tallennetaan verkkokaupan asiakasrekisteriin. Jyväskylän kaupunki ei luovuta Asiakkaan tietoja ulkopuolisille tahoille ilman asianomaiselta erikseen pyydettyä lupaa. Asiakkaalla on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Tilaaminen

Asiakas voi tehdä tilauksen joko rekisteröityneenä käyttäjänä tai ilman rekisteröitymistä. Kun tilaus kirjautuu järjestelmäämme, asiakas saa tilausvahvistuksen sähköpostilla. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoihin sekä tilattavaa tuotetta koskeviin erityisehtoihin. Jyväskylän kaupungin verkkokaupasta ei ole toistaiseksi mahdollista tilata tuotteita Suomen ulkopuolelle.

Maksutavat

Verkkokaupan ostokset maksetaan verkkopankkitunnuksilla tilauksen tekemisen yhteydessä.

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Suomi.fi/Paytrail yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii perinteisen verkkomaksamisen tavoin.

Hinnat ja arvonlisävero

Verkkokaupasta tehdyissä tilauksissa voimassa oleva hinta on se, joka on esillä verkkokaupan hinnastossa tilaushetkellä. Verkkokaupan hinnat voivat osin poiketa muiden myyntipisteiden hinnoista. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Kaikki hinnat on merkitty euroina (EUR).

Jyväskylän kaupungin verkkokaupassa näkyvät tuotehinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Toimitus ja toimitusaika

Rahasaldo ja tuoteliput latautuu mobiilisovellukseen heti maksamisen jälkeen. Ladattua rahasaldoa ei palauteta vaan sen voi käyttää missä tahansa Ceepos-mobiilimaksamisen mahdollistavassa kassapisteessä. Sinfonian levyt toimitetaan postitse tilauksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Ilmoittautumista koskevat perumisehdot

Ostetun osallistumisen muuttamisesta tai perumisesta on aina sovittava erikseen. Peruutustapauksissa maksu palautetaan vain sairastapauksessa. Sairastapaus todennetaan lääkärin- tai sairaanhoitajan antamalla todistuksella. Pyydämme asiakasta ottamaan yhteyttä siihen yhteyshenkilöön tai toiminnan vastuuhenkilöön, jonka tiedot on mainittu tapahtuman yhteydessä. Yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät myös Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.

Jyväskylän kaupunki voi peruuttaa toiminnan osallistujamäärän jäädessä alle määritellyn minimiosallistujamäärän. Toiminnan peruuntuessa tuotteen ostaneeseen henkilöön otetaan yhteyttä Jyväskylän kaupungin toimesta. Maksettu osallistumismaksu palautetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille. Jyväskylän kaupungilla ei ole velvollisuutta tarjota vastaavaa toimintaa peruuntuneen tilalle.

Visit Jyväskylä Regionin tuotteilla ei ole peruutusoikeutta, eikä maksua palauteta.

Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Jyväskylän kaupunki tekee parhaansa, että verkkokaupan toiminta olisi virheetöntä ja keskeytymätöntä. Jyväskylän kaupungilla on oikeus keskeyttää verkkokauppa sen muutoksen, uudistuksen tai verkkokauppaan liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Katkokset pyritään ajoittamaan niin, ettei niistä aiheudu asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Jyväskylän kaupunki ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Jyväskylän kaupunki ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että asiakas käyttää verkkokauppaa ohjeiden vastaisesti tai jotka ovat muuten asiakkaan aiheuttamia.

Tietoturva

Jyväskylän kaupunki noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja kansallisen valvontaviranomaisen tietosuojaan sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ohjeistuksia.

Jyväskylän kaupunki on vastuussa niistä henkilötiedoista, joiden rekisterinpitäjänä Jyväskylän kaupunki toimii. Jyväskylän kaupunki vastaa siitä, että tietosuojan toteuttamisessa on otettu huomioon asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

Laitteet, ohjelmisto ja yhteydet

Asiakas vastaa itse verkkokaupan käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa verkkokaupalle tai muille verkon käyttäjille.

Vahingonkorvausvastuu

Jyväskylän kaupunki vastaa Asiakkaalle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, että kyseessä on Jyväskylän kaupungin virhe, Asiakkaalle voidaan korvata Asiakkaalta verkkokaupassa aiheettomasti perityt kustannukset.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Jyväskylän kaupungin verkkokauppaan liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää verkkokauppaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Jyväskylän kaupunki ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkokaupan sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Käyttö- ja toimitusehtojen muuttaminen

Jyväskylän kaupunki on oikeutettu muuttamaan verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoja ilmoitettuaan muutoksista verkkokaupassa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.